Hoe_bereken_ik_snel_mijn_iban_nummer

Het IBAN nummer

IBAN is een afkorting en het staat voor International Bank Account Number. Het is een nummer dat gebruikt wordt om internationale transacties sneller te laten verlopen. Met internationale transacties worden transacties tussen rekeningen en banken bedoeld die liggen in verschillende landen. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend betalingsverkeer dan wordt er sinds 2006 standaard een IBAN nummer gebruikt.

Samenstelling van het IBAN nummer

Een IBAN nummer is samengesteld volgens een bepaalde manier. Zo telt een IBAN nummer maximaal 34 alfanumerieke tekens en heeft het een vaste lengste per land. Een IBAN nummer begint standaard met twee letters die de landcode aangeven volgens het ISO 3166-1. Vervolgens komen er twee cijfers die het controlegetal aangeven volgens ISO 7064. Hierna komt de rekeningidentificatie die bestaat uit maximaal 30 cijfers en letters.

Het IBAN nummer onthouden

Het IBAN nummer heeft in elk land een standaard structuur. Dit maakt het mogelijk om het IBAN nummer te onthouden voor wanneer u het nodig heeft. Niemand heeft namelijk het IBAN nummer standaard op zak en daarom is het handig wanneer u weet hoe u uw IBAN nummer kunt onthouden. De eerste twee letters zijn eenvoudig aangezien deze de landcode betreffen. De twee volgende cijfers stellen het controle getal voor wat op de volgende manier wordt verkregen.

Het controlegetal

Het controlegetal kan verkregen worden door de rekeningidentificatie te nemen en hier de landcode achter de plaatsen. Vervolgens vervangt u alle letters door hun positie in het Romeinse alfabet, vermeerderd met 9. Hierna voegt u twee nullen toe aan het einde. Wanneer u vervolgens het restgetal neemt van het bekomen getal te delen door 97, en dit aftrekt van 98, krijgt u het controle getal.

Online uw IBAN nummer berekenen

Zoals u ziet kan het berekenen enigszins gecompliceerd zijn. Gelukkig kunt u online genoeg websites vinden die u helpen met het berekenen van het IBAN nummers. Hierbij hoeft u alleen enkele gegevens in te vullen waarna de website de complete berekening maakt en u het IBAN nummer geeft. Deze websites kunnen erg handig zijn wanneer u het IBAN nummer nodig heeft bij het uitvoeren van een internationale betaling.

See also  Makkelijk_internationale_betalingen_uitvoeren