Internationaal betalen: SWIFT BIC code

Om geld naar het verre buitenland over te maken heb je van de tegenrekening de SWIFT BIC code nodig. Het identificeert namelijk naar welke bank het bedrag moet worden overgemaakt. Aangevuld met een rekeningnummer bepaalt het precies waar de overboeking terecht moet komen. Wat houdt de SWIFT BIC code in en hoe wordt het verder binnen grensoverschrijdende betalingen gebruikt?

Wat is SWIFT code?

Binnen de SWIFT BIC code is SWIFT de oude codering van banken. Het staat voor de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication waarmee banken via een codering in welke land dan ook kunnen worden herkend. Wereldwijd zijn er een dikke achtduizend financiële instellingen bij aangesloten verspreid over tweehonderd landen. Het houdt in dat er via de SWIFT methodiek een enorme dekking is behaald zodat overboekingen praktisch altijd op het juiste rekening nummer bij de juiste bank terechtkomen. Ongeacht waar men woont kan men wereldwijd betalingen effectief via de SWIFT codering uitvoeren.

SWIFT BIC code het verschil

In principe is SWIFT de oude benaming voor de codering van banken echter wordt door velen nog wel als zodanig gehanteerd. De nieuwe benaming is de Bank Identifier Code oftewel BIC. Het heeft dezelfde codering als binnen het SWIFT systeem zodat banken elkaar in welk land dan ook gemakkelijk kunnen identificeren.

Gebruik van SWIFT BIC code

Online kun je van iedere bank wereldwijd snel en gemakkelijk de SWIFT BIC code vinden. Soms wordt het dus nog als de SWIFT code aangegeven echter binnen Europa is de weergave als BIC code meest standaard. Zoek de SWIFT BIC code behorende bij een bankrekening op zodat je het kunt gebruiken bij internationale betalingen. De SWIFT BIC code bestaat veelal uit een reeks van letters eventueel aangevuld met cijfers waarmee een enkele bank is geïdentificeerd. Vul de gevonden codering in en daarna het desbetreffende bankrekening nummer. Middels die combinatie eventueel aangevuld met de naam van de rekeninghouder zorg je ervoor dat grensoverschrijdende betalingen kunnen worden gedaan.

Voorbeeld van SWIFT BIC code

Kijken we naar de opzet van de SWIFT BIC code dan bestaat het uit 8 letters met cijfers waarmee een specifieke bank in een bepaald land is vastgelegd. Kijk naar de volgende drie voorbeelden:
  • Aegon bank: AEGONL2U;
  • Friesland bank: FRBKNL2L;
  • Bangkok Bank: BKKBTHBK.
Aegon bank wordt als AEGO omschreven, waarna het land volgt oftewel NL. In het geval van de Bangkok Bank is dat BKKB gevolgd door TH voor Thailand. Middels deze methode van codering kan dus iedere bank in een willekeurig land zonder moeite worden omschreven een geïdentificeerd om betalingen te kunnen doen. Vul je de SWIFT BIC code aan met het nummer van de tegen rekening dan kunnen betalingen zonder problemen worden gedaan.

Aandachtspunten internationale overboekingen

Voor het online doen van betalingen wordt een beveiligd kanaal geopend naar jouw bank. Die bank zal internationale betalingen binnen Europa veelal binnen een werkdag afronden. Voor buiten Europa duurt het veelal iets langer, denk aan drie tot vijf werkdagen. Daarnaast geldt dat je voor grensoverschrijdende betalingen buiten Europa met een heffing rekening moet houden. Omdat de SWIFT BIC code exact vastlegt op welk rekeningnummer en bank het geld terecht moet komen, weet jij zeker dat het op de juiste plek aankomt.